Bouwakoestiek

Geluidsbeheersing in onze woonomgeving is een terecht zorg van de bouwheer, architect en aannemer.  Het realiseren van een goed akoestisch comfort is immers geen sinecure.  Het vergt gedegen akoestische kennis, maar evenzo veel werfervaring om stevige akoestische bouwdossiers neer te leggen.

De normgeving in België en Europa inzake bouwakoestiek wordt steeds strenger en consequenter : de eisen worden opgelegd in ontwerpfase, controlemetingen worden zeer vaak opgelegd ter validatie van het resultaat.

Een goede bouwakoestische studie is natuurlijk wetenschappelijk stevig onderbouwd.  Praktische haalbaarheid van concepten, en uiteraard budgettaire optimalisatie zijn echter even, zoniet nog belangrijkere hoofdstukken.

De leidende ingenieurs van EOS zijn gepokt en gemazeld in de bouwwereld, en kunnen hun ervaring omzetten in degelijk partnership in uw bouwproject.

De Bouwstudie

Belgische normgeving NBN 400 S01 – 1 / 2 / 3 beschrijft de prestatie eisen waaraan gebouwen bestemd voor bewoning, scholen of openbare gebouwen moeten voldoen.

Meer info?

Expert Akoestiek

De expert akoestiek meet, analyseert en diagnostiseert concrete bouwakoestische problemen, post factum. Vb: geschil over bouwakoestische problemen.

Meer info?

Budget Optimalisatie

Een ernstig aannemingsbedrijf wil een gebouw realiseren dat voldoet aan bestekken en lastenboeken, tegen een zo gunstig mogelijk budget.

Meer info?