MER studie

Het aspect geluid is een essentieel deel van een milieu-effect-rapportering.  Weze het nu een plan MER, of een project MER, telkens moet worden nagegaan of het project significante invloed kan hebben op het heersende geluidsklimaat.  Uitvoerige meetcampagnes leggen een basis voor een MER studie.  

Specifiek  in veel MER onderzoeken zijn de verbanden tussen bedrijfsverkeer en geluid; EOS ACOUSTICS heeft daartoe methodieken ontwikkeld, die toelaten om diverse scenario’s te optimaliseren.

Een industriële MER studie moet worden opgesteld door een erkend MER deskundige geluid.