Saneringsstudie  

De conceptuele saneringsplannen die eventueel uit een noise audit, of een erkende studie komen, kunnen technisch worden uit-ge engineerd.  Dergelijke engineering omvat een detail akoestische rekennota, een CAD ondersteund technisch voorstel, voorstellen tot materiaalkeuzes en constructie details. 

Indien gewenst helpt EOS voorstellen van constructeurs mee te evalueren, en budgettair te optimaliseren.

Pre- en post akoestische metingen behoren standaard tot een saneringsstudie, alsook regelmatige werfsupervisies.  Alleen op die manier kunnen resultaatgaranties worden waargemaakt.