Hot line  

Hot line consult is een online (telefonisch of via web) service, die prangende korte akoestische vragen beantwoordt.  Zeer vaak wordt ook gecommuniceerd via beknopte E mails, waarin een probleem of vraag wordt gesteld, en die dan prompt wordt beantwoord.  Indien de omvang van het probleem te groot wordt, of een plaatsbezoek en/of akoestische diagnose vergt, kan een hot line evolueren tot een uitgebreidere studie.