Expert akoestiek  

De expert akoestiek meet, analyseert en diagnostiseert concrete bouwakoestische problemen, post factum.  Zeer vaak kadert dergelijke studie in lopend (juridisch) geschil over bouwakoestische problemen.  De expert akoestiek is dan ook dikwijls een onderdeel van een consultancy als technisch raadsman van raadsheren in dergelijke geschillen.

EOS ACOUSTICS is vaste partner expert akoestiek voor gerenomeerde advocatenkantoren, en soms aangesteld als gerechtelijk expert door de rechtbank.