Noise audit  

Een noise audit brengt via een plaatsbezoek en akoestische metingen een geluidssituatie in kaart : zowel industriële binnenlawaai problemen, alsook industrieel omgevingsgeluid, wordt analytisch opgemeten en gemodelleerd.

Mits de goede voorbereiding brengt een noise audit veelal de dag zelf al inzicht in de geluidsproblematiek, wordt er getoetst aan vigerende regelgeving, en komen conceptuele mogelijke oplossingen ter tafel.  

Een noise audit is dus een snelle geluidsdiagnose van uw bedrijf, en verschaft instant belangrijk veel inzicht.