De bouwstudie

Belgische normgeving NBN 400 S01 – 1 / 2 / 3 beschrijft de prestatie eisen waaraan gebouwen bestemd voor bewoning, scholen of openbare gebouwen moeten voldoen.  Deze eisen slaan op de geluidsisolatie van de gevelschil, de luchtgeluidisolatie, de contactgeluidisolatie, de beperking van installatielawaai, en de beheersing van galm in ruimtes.  Een belangrijk groot pakket dus.

EOS splitst in akoestische bouwstudies heel consequent de ‘standaard’ vraagstukken, van de ‘specialistische’.  Gemeenzaam kan 80 % van een bouwstudie worden geadviseerd aan de hand van zogenaamde ‘robust details’ Robust details zijn standaard bewezen concepten, die niet telkens opnieuw moeten worden bedacht.

20 % van de bouwstudie vraagt de echte aandacht van de bouwakoestieker.  Hoe lossen we heel specifieke bouwdetails op, hoe borgen we correcte uitvoeringen, en vooral ook, hoe optimaliseren we nodige budgetten door overdimensionering te vermijden?

EOS ACOUSTICS staat garant voor to-the point bouwakoestisch advies.